ป่าสงวน

วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นตัวช่วยทำให้เรานั้นมีสภาพอากาศที่ดีขึ้นและก็คือ พื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองและปกป้องเอาไว้นั่นเองซึ่งเราจะเรียกกันว่า ป่าสงวน มันมักจะมีรูปแบบกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นต้องบอกเลยว่าป่าสงวนมันจะถูกการคุ้มครองเนื่องด้วยภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี 2507 สิ่งที่สำคัญที่มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเลอะคือต้องการจะให้ ทุกคนทำตามในวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นก็คือการทำให้สภาพของป่าดีขึ้นและไม่ถูกรับรอบในการตัดไม้อย่างไรก็ตามวันก็คือประโยชน์ที่ได้จากการ ดูแลป่าไม้เชื่อหรือไม่ว่ามันจะเป็นตัวช่วยในการทำสิ่งที่เหลือเชื่อหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาให้มีสภาพคงเดิมได้อย่างไรก็เพื่อที่จะทำให้ประโยชน์

แต่ต้องบอกก่อนว่าคำว่าป่าสงวนแห่งชาติก็จริง แต่มันก็คือทุกสิ่งภายในป่านั้นเองมันไม่ได้เจาะจงระบุว่าคุณจำเป็นจะต้องดูแลอะไรหรือดูแล อะไรที่น้อยกว่ากันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในป่า มันก็คือสิ่งเดียวกันทั้งนั้นอย่างไรก็ตามพื้นป่านั้นมักจะมีประโยชน์ร่วมด้วยเสมอ เราจึงเห็นว่ามีคนลักลอบตัดไม้เพื่อส่งออกเหมือนกันไม่ต้องบอกเลยว่าไม้ในป่าของไทยนั้น สามารถนำไปทำได้หล ากหลายมากๆแต่ทุกวันนี้เนื่องจากมีการรณรงค์ จึงจำเป็นที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาผลผลิตของป่าและป้องกันภัยธรรมชาติถ้าเราสามารถรักษาความสมดุลได้แล้วแล้วก็ต้องบอกหรือว่าป่าสงวนนั้น มันจะเป็นป่าที่สามารถผลิตสินค้าต่างๆที่ส่งออกได้เลยอย่างแน่นอน 

ป่าสงวน มักจะมีข้อห้าม

คือต้องบอกก่อนว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าป่าสงวน ดังนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะทำอะไรก็ทำตามใจได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วป่าสงวนนั้นมัก จะเป็นที่ดินของเอกชนที่ครอบครองอยู่รกปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่า ตัวเราง่ายว่าเป็นที่อยู่ในครอบครองของรัฐอยากให้เราน่าจะเคยเห็นข่าวกันว่ามีทหารไป ไร้ที่ทำกินที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเขตทำกินของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านไม่ไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ยังเป็นข้อพิพาทอยู่ว่าเราเคยอยู่ในบริเวณนี้ โดยไม่จำเป็นจะต้องไปประกาศหรืออะไรเลย ดังนั้นคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวหรือก่อสร้างอะไรได้เลยแม้แต่น้อยแต่ต้องระบุได้ว่านั่นคือเขตป่าสงวนจริงๆจึงสามารถที่จะให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่ก่อนเว้นแต่เช้า 

สิ่งที่จะเป็นตัวเลือกและเป็นประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้นแล้วต้องบอกเลยว่า ในป่าไม้ของไทยนั้นมันจะมีทรัพยากรที่ลักรอบในการตัดอยู่เสมอ มันมีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันบางครั้งสามารถนำประโยชน์จากป่ามา เพื่อที่จะได้สามารถพัฒนามาจนถึงลูกหลาน แต่มันก็มักจะมีกฎหมายที่ห้ามเข้าไปบุกรุกหรือหาของป่า แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกที่สำหรับชาวบ้านบางครั้งก็สามารถที่จะเข้าไปได้ สำหรับบางพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ราษฎรเข้าไปทำกินได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องเอากรรมสิทธิ์รายการครอบครองเลย แต่อาจจะให้ภาคเอกชนออกมาให้ความร่วมมือในการปลูกป่า แต่ต้องบอกก่อนว่าใช้ว่าใครจะเข้าไปได้ต้องได้รับสิทธิ์จากกรมป่าไม้ก่อน ไม่ว่าจะเข้าไปปลูกป่าฟื้นฟูพัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องได้รับการอนุญาต

ป่าสงวน

โทษสำหรับการบุกรุก

สำหรับการบุกรุกป่าสงวนต้องบอกหรือว่ามีโทษร้ายแรงพอสมควรเลยทีเดียว เพราะมีกฎหมายที่ครอบครองอยู่ดังนั้นต้องบอย่างไรก็ตามถ้าเป็นของในป่า ก็ควรที่จะเอาไว้ที่นั่นไม่ควรที่จะทำมันออกมาไม่ควรตัดไม่ควรขุดไม่ควรทำอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับป่าสงวนซึ่งเอาง่ายๆว่า เพื่อไม่ให้ทำผิดกฎหมายนั้นเองรวมถึงการเก็บของปลาคุณต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานก่อน ไม่ใช่นานแล้วเชื่อได้เลยว่าหลายคนมองเห็นแต่สิ่งที่ตนเองจะทำ แต่ไม่ยอมทำไม่ถูกต้องบางครั้งเท่าไหร่คนฝ่าฝืนมันก็จะทำให้ป่านั้นเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว การที่คุณจะสามารถเข้าไปทำกินในบริเวณเขตป่าสงวนได้แล้วก็คือคุณต้องได้รับการอนุญาตในไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการทำกินหรือปลูกป่าในเขตป่าเสื่อมโทรมเท่านั้น มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นสามารถเข้าไปทำมาหากินได้นั่นเอง 

สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนต้องบอกหรือว่าโทษนั้นรุนแรงเลยทีเดียวจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทและที่สำคัญถ้าคุณบุกรุกในเขตเนื้อที่เกิน 25 ไร่แล้วเราก็ต้องบอกเลยว่าจำคุกจะเป็นตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทกันเลยทีเดียวเชื่อได้เลยว่ามีหลายคนยอมเสียไม่รู้จะเข้าไปหาไม้สักไม้สนไม้ยาง ซึ่งหมายเหล่านี้มันเป็นไม้หวงห้ามและมีราคาสูงคือต้องบอกหรือว่า ยิ่งต้นที่มีอายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็ราคาของมันก็จะพุ่งสูงตามไปด้วย