ป่าโกงกาง

วันนี้เราจะมาพาทุกท่านไปชมกับธรรมชาติที่มีความสวยงาม ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นทรัพยากรที่เต็มไปด้วยระบบนิเวศ และประกอบไปด้วยพันธุ์พืชและสัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันใช้ชีวิตร่วมกันดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน นั่นก็คือดินและน้ำกร่อยและก็มักจะมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ นั่นก็คือป่าชายเลนหรือ ป่าโกงกาง ซึ่งต้องบอกเลยว่า มันเป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่หลากหลายชนิดเลยทีเดียว ส่วนใหญ่มักจะอยู่บริเวณชายฝั่งปากแม่น้ำหรือเกาะโดยส่วนมากจะมีพันธุ์ไม้ต่างๆ เต็มไปหมดส่วนที่เป็นป่าชายเลนก็มักจะเป็นไม้โกงกาง โดยส่วนใหญ่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตและเต็มไปด้วยระบบนิเวศ บอกเลยว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ประกอบด้วยทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิต และสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุอาหารซากพืชซากสัตว์เป็นต้น

ป่าชายเลนมักจะมีสิ่งต่างๆอยู่เต็มไปหมดเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ย่อยสลายเป็นทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภคลองบอกเลยว่าสิ่งที่อยู่ในป่าชายเลนหรือตามป่าโกงกางนั้น มักจะเป็นพันธุ์พืชสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแพลงก์ตอนหรือสัตว์นานาชนิดทุกสิ่งล้วน แต่พึ่งพาซึ่งกันและกันมันเป็นระบบนิเวศที่สัตว์น้อยใหญ่สามารถเข้ามาพึ่งพาอาศัย และจะมีพวกสัตว์หน้าดินที่มาอาศัยอยู่ในป่าไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนทะเลปูนกหรือสัตว์เลื้อยคลาน หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ว่าจะเป็นซากพืชซากสัตว์ ที่ลอยมาปลาก็เป็นผู้ที่ทำการย่อยสลายซาก และทำให้มันกลายเป็นธาตุอาหารและปุ๋ยสุดท้ายแล้ว มันก็กลายเป็นอาหารเพราะว่ามันถูกย่อยสลายอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศนั้นก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ระบบนิเวศของป่าชายเลนต้องบอกนะว่าเขามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ที่มีความสัมพันธ์กันต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาอาศัยมีน้ำผู้ผลิตผู้บริโภคหมุนเหวี่ยงทุกสิ่งทุกอย่าง สามารถหมุนเวียนอยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ป่า มันก็เป็นส่วนที่สามารถกั้นคลื่นเพื่อไม่ให้น้ำมันเข้ามาถึงริมตลิ่งได้ เราน่าจะรู้กันมาบ้างว่าป่าชายเลนนั้นนอกจากที่มันจะเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆ แล้วมันยังเป็นพื้นที่พี่สามารถเอาไว้ป้องกันแมวขึ้นได้เป็นอย่างดีด้วย และป่าชายเลนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีแร่ธาตุต่างๆที่ครบถ้วนเพราะสิ่งต่างๆให้ลอยมาที่สามารถย่อยสลาย และก็จะถูกมันย่อยสลายกลายเป็นแร่ธาตุอาหาร ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมป่าาโกงกางโดยส่วนใหญ่นั้น มันมักจะเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับสัตว์น้ำเล็กๆ

ป่าโกงกาง

ความสำคัญของป่าชายเลน ป่าโกงกาง

ถ้าใครได้มีการศึกษาเกี่ยวกับป่าชายเลนหรือป่าโกงกางมาบ้าง น่าจะรู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสถานที่เหล่านี้มักจะเป็นสถานที่ ที่อุดมไปด้วยพืชสัตว์หลากหลายชนิดเต็มไปด้วยระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์คือเอาง่ายๆ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาพแวดล้อมโดยส่วนใหญ่แล้วสภาพแวดล้อม จะเป็นเล่นน้ำกร่อยเพราะว่ามักจะอยู่ริมฝั่งชายทะเลที่น้ำท่วมถึง ลักษณะเป็นเหมือนชายฝั่งแต่บริเวณชายฝั่งจะมีป่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม้โกงกางป่าชายเลนบางครั้งก็ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าป่าโกงกาง คือต้องบอกเลยว่าความสำคัญของป่าโกงกางนั้น มันมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว คือต้องบอกหรือว่ามันมีองค์ประกอบที่หลากหลายมันมีทรัพยากรที่เรียกได้ว่ามีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือสิ่งแวดล้อมภายในประเทศก็ตามแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 

  • เป็นแหล่งพลังงานและวัตถุดิบ ขอบอกหรือว่าป่าชายเลนนั้นมันไม่ใช่เป็นแค่เพียงปลาอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องบอกก่อนว่าป่าชายเลนนั้น ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่ามันสามารถนำมาใช้ได้หลากหลาย  จซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีคนนิยมนำมันมาเผาถ่านไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เลยก็น่าจะเป็นโกงกางเพราะว่ามันติดไฟได้ทนทานเลยทีเดียวและไม่มีควัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ที่ผลิตถ่านหรือนำมาก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างภายในบ้านหรือในครัวเรือนก็น่าจะเป็นจังหวัดสมุทรสงครามเพราะว่ามีป่าชายเลนเยอะ 
  • อนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก โดยส่วนมากป่าชายเลนหรือป่าโกงกางนั้นมักจะเป็นสถานที่ในการช่วยเหลือ และดูแลพวกสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กโดยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกเลยว่า มันอาจจะเป็นที่หลบภัยอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเลยก็ว่าได้ และที่สำคัญมันยังตึงสถานที่เอาไว้เลี้ยงสัตว์นานาชนิดของคนที่ทำประมงชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นพวกกุ้งแชบ๊วยกุ้งกุลาดำหอยหรือสัตว์อีกหลายชนิด
  • รักษาระบบนิเวศและป้องกันดินทลาย เนื่องจากป่าชายเลนนั้นมันเป็นป่าที่เราน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่า เป็นป่าที่อยู่บนพื้นดินที่เป็นเลนและมักจะเกาะกันมีรากโยงกันไปกันมาเต็มไปหมด และบทบาทของมันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวช่วยในการรักษาแร่ธาตุและความอุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งดังนั้นคุณสังเกตได้เลยว่าที่ไหนมีป่าชายเลนที่นั่น มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรเกี่ยวกับการประมง และที่สำคัญรากของต้นไม้ในป่าชายเลนนั้น ยังเป็นตัวช่วยในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดีด้วย มันบรรเทาความเร็วหรือกระแสน้ำที่พัดมาป้องกันการขยายพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว